UKR
Енергоаудит
Енергоаудит

І так ... Що таке енергоаудит? Енергоаудит - це аналіз енергоспоживання будівлі, що спирається на проведені вимірювання і зібрані дані, проведений підприємством, яке має ліцензію на проведення енергоаудитів. Іншими словами, енергоаудит - це процедура, за допомогою якої можна з'ясувати, як використовується енергія в будівлі, які існують заходи по її економії і як можна зменшити споживання енергії будівлею, в якому проводився енергоаудит.

Для чого потрібен енергоаудит і що він дає? Енергоаудит дає огляд технічного стану будівлі і дає огляд втрат енергії цією будівлею. В процесі енергоаудиту можна виявити пріоритетні роботи з реновації будинку і зробити розрахунки по їх окупності. В цілому, енергоаудит можна розглядати як частину експертизи будівлі, метою якої є з'ясувати технічний стан будинку і ефективність споживання будинком енергії.

Потім на підставі звіту з енергоаудиту можна скласти записку про енергетичну ефективність будівлі, виписати енергетичний сертифікат або привласнити дому відповідний клас енергоспоживання.

У підсумку результат енергоаудиту - це складений перелік заходів і засобів для досягнення економії енергії. Прийнявши ці заходи, можна як значно знизити витрати на споживану будинком енергію, так і зменшити інші статті витрат. Проведений енергоаудит часто буває умовою з боку банку при клопотання про отримання банківського кредиту на реновацію будівлі.

Кваліфікований енергоаудит будівлі повинен включати в себе наступні дані:

- Дослідження втрат тепла в системах водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції та кондиціонування;
- Дослідження втрат тепла через елементи конструкції будівлі;
- Дослідження систем електропостачання і автоматики.

Звіт по енергоаудиту має складатися з наступних частин:

- Опис будівлі;
- Технічні дані будівлі;
- Технічний стан будівлі;
- Звіт по споживанню будівлею енергії;
- Таблиця рекомендованих заходів по економії енергії з вартістю робіт і термінами їх окупності.

Розрахунок необхідних заходів по економії енергії зазвичай починається з визначення параметрів утримання, споживання і витрати тепла. Для кожного проекту визначаються характерні місцеві кліматичні умови (градус-дні) і беруться до уваги будівельні стандарти, таким чином результати аудиту коригуються параметром, який обчислюється виходячи з реального споживання будівлею енергії. Після отримання усереднених даних і введення поправки обчислюється потенційна економія. Така процедура проводиться 4 рази - для вентиляції, водопостачання, електрики і зовнішніх чинників. Результатом є вихідні дані для енергетичного балансу.

Отримані дані енергетичного балансу вводяться в спеціальну програму, в результаті чого розраховується вартість рекомендованих робіт і період їх окупності. Якщо останній перевищує оптимальний термін окупності, то шляхом підбору компонентів розрахунку досягається прийнятне для замовника рішення і складається список заходів з енергозбереження.

Енергоаудиту зазвичай супроводжує термографія будівлі. Мета термофотографірованія будинку - виявити витоки тепла і перевірити якість стиків панелей, вікон і т.п. За допомогою термокамери (тепловізора) можна також виявити мости холоду всередині стін. Якщо в будинку холодно, а рахунки за тепло великі, тоді при складанні плану реновації будинку доцільно зробити термоекспертізу його зовнішніх конструкцій. Важливо відзначити, що точна локалізація витоків тепла допоможе в майбутньому уникнути повної теплоізоляції будинку, а значить - зберегти фінанси.

Результатом робіт є рапорт, який містить як інфрачервоні фотографії витоків, так і дигітальні фото зовнішніх конструкцій, що дозволяють уточнити місця витоків. Кожне місце витоку тепла описується із зазначенням рекомендованих заходів по реновації. Рапорт зазвичай надається на папері і в дигітальному вигляді

Тестер для безконтактного вимірювання температури дозволяє так само зробити аналіз інженерних мереж в будинку для виявлення витоків енергії.